Col·labora amb el Museu d'Art Brut
Amics del mAB

Posats a somiar... somiem plegats. I si voleu col·laborar... opteu per les següents possibilitats de col·laboració. Totes les opcions estan perfectament regulades a nivell legal:

• Donacions i cessions d’obres per a formar part del fons d’art del mAB.
• Patrocini i mecenatge d’exposicions i activitats.
• Voluntariat.
• Fes-te amic.

Col·laboraLiving Museum Barcelona Sant Pere Claver · Fundació Serveis Socials Grup Sant Pere Claver · Entitats amb compromís social